Pirkkalainen on vuodesta 1961 ilmestynyt Pirkkalan ja eteläisen Tampereen uutis- ja ilmoituslehti. Se jaetaan keskiviikkoisin ilmaiseksi noin 15.000 talouteen Pirkkalassa, Härmälässä, Rantaperkiössä ja Hatanpäällä.

Tervetuloa lehden pariin!

Keskiviikkona kunnantalolla järjestettävässä vaalipaneelissa koetetaan tivata puolueiden edustajilta, mikä erottaa juuri heidän puolueensa muista Pirkkalan kuntavaaleissa. Onko eroa aatteen palossa, kannatetuissa hankkeissa tai siinä, kenen kuntalaisten etuja ollaan innokkaimmin ajamassa?
Yleisökin pääsee osallistumaan debattiin kysymyksillään. Tentin päälle juodaan sovintokahvit. Kuntavaali-illan paneeleineen järjestävät Pirkan opisto ja Pirkkalainen-lehti.
Osallistujat ovat Marko Jarva (kok.), Janika Lanne (sd.), Arja Rinneaho (vihr.), Armi Kärki (ps.), Mikko Kuoppa (vas.), Heikki Riihimäki (kesk.) ja Riitta Kuismanen (kd.).
Päättäjiä tenttaavat Antti Jokinen Pirkkalainen-lehdestä ja Matti Korolainen Pirkan opistosta.
Tilaisuus alkaa Pirkan opiston oppilaiden musiikkiesityksellä ja pormestari Helena Rissasen katsauksella Pirkkalan tulevaisuuden haasteisiin.
Tämän jälkeen siirrytään paneeliin ja sen jälkeen on jätetty reilusti aikaa ehdokkaiden ja kuntalaisten vapaaseen kohtaamiseen kahvitarjoilun lomassa.

Pirkkalan vaalipaneeli ke 22.3. klo 18-20 kunnantalon valtuustosalissa, Suupantie 11. Musiikkiesitys, pormestarin katsaus, paneeli, kahvitarjoilu.

Ilmailualan oppilaitoksella lentokentän kyljessä pidettiin peruskiven muuraus viime kesänä. Tänään ovat vuorossa harjannostajaiset.

Haluatko kuulla Tampere-Pirkkalan lentoaseman lentoyhteyksistä, alueen kehityksestä ja tulevaisuuden suunnitelmista? Niistä kuulee tänään keskiviikkona kunnan järjestämässä Ilmaa siipien alle -asukasillassa kunnantalon valtuustosalissa. Lentoreittejä pyritään lisäämään, entä mitä kuuluu lennostolle ja lentokentän lähialueen kaavasuunnitelmille?
Paikalla ovat kunnan edustajien lisäksi Tredeasta lentoliikenteen kehityksestä vastaava johtaja Marja Aalto, lennostosta henkilöstöpäällikkö, majuri Miikka Väisänen, Patrialta yksikön vetäjä Juhani Haapamäki sekä Tredusta Juhani Anttila, joka toimii lentokoneasennuskoulutuksen päällikkönä.

Tuorein uutinen lentokentällä on Pirkkalan ilmailualan oppilaitoksen rakentuminen. Noin 17 miljoonan euroa maksavan 9100 neliömetrin laajuisen rakennuksen harjannostajaiset pidetään tänään keskiviikkona. Laitoksessa aloittavat toimintansa Patrian lentäjäkoulutus Pilot Training sekä Tampereen kaupungin ylläpitämän Tredun lentokoneasennuksen Pirkkalan toimipiste 240 opiskelijan voimalla.

Ilmaa siipien alle, asukasilta kunnantalon valtuustosalissa (Suupantie 11) ke 8.3. klo 18. Kahvit alk. klo 17.30. Järj. Pirkkalan kunta.

TÄNÄÄN 1.3. astuu voimaan laki, joka sallii samaa sukupuolta olevien parien avioliitot. Pirkkalassa he eivät ainakaan toistaiseksi saa kirkkovihkimistä, koska seurakunta noudattaa kirkon virallista, vihkimisen kieltävää linjausta.

Pirkkalan seurakunnassa ei ainakaan toistaiseksi vihitä samaa sukupuolta olevia pareja. Kirkkotiloja ei myönnetä heidän vihkimiseensä.
– Seurakunta noudattaa tässä asiassa kirkon virallista linjaa, josta päättää viime kädessä kirkolliskokous, kertoo kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth.
Kirkkoneuvosto päätti sen sijaan viime kokouksessaan, että seurakunnassa voidaan järjestää vapaamuotoinen  rukoushetki samaa sukupuolta oleville pareille. Lisäksi seurakunnan papit voivat halutessaan rukoilla samaa sukupuolta olevien parien puolesta avioliittokuulutusten yhteydessä.
Silfverhuthin mukaan tällä hetkellä ei ole tiedossa, että kukaan Pirkkalan seurakunnan papeista olisi vihkimässä samaa sukupuolta olevia pareja. Mikäli niin tapahtuisi, kirkkoherran mukaan mahdollisia  seuraamuksia mietitään kyseisessä tilanteessa.
– Viime kädessä mahdolliset sanktiot ovat tuomiokapitulin asioita.
Silfverhuth itse kuuluu niiden 15 kirkolliskokousedustajan joukkoon, jotka ovat tehneet kirkolliskokoukselle aloitteen samaa sukupuolta olevien parien vihkimisen sallimisesta kirkossa.
– Toivon, että kirkossa mennään kohti tätä ratkaisua.

Lue lisää näköislehdestä tai printti-Pirkkalaisesta

Pereen alueella tehdään vesijohtotöitä 23.2. - 1.3. välisenä aikana. Töiden seurauksena veden virtaussuunta verkostossa osittain muuttuu. Tämä aiheuttaa tilapäistä veden samentumista, kerrotaan Pirkkalan kunnalta. Samentumisesta johtuva haitta poistuu vettä hetken aikaa juoksuttamalla.

PIRKKALA laittoi uutta matoa koukkuun ja julkisti uuden kaavaesityksen kunnantalon kortteliin. Se sisältää edelleen tornitalon ja matalampia asuintaloja sekä liiketilaa. Julkista tilaa kunnalle on aiempaa vähemmän. Keskustaan halutaan elinvoimaa ja asukkaita. Vihreääkin talojen väliin luvataan jättää.

Pirkkalan kunnantalon kortteli on saamassa uudet kaavasuunnitelmat. Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaisi nähtäville kaavaehdotuksen, jonka pohjalta kortteli tulevaisuudessa rakennetaan.

Korttelissa on kunnan kaavoitusarkkitehdin Santeri Kortelahden mukaan säilytetty entinen perusidea.

– Mukana on 16-kerroksinen asuntotorni ja korttelialueen halkaiseva julkinen tila toriaukioineen, hän sanoo. Kortteliin on tulossa kaikkiaan seitsemän rakennusta, joista viisi on pääosin asumiseen tarkoitettuja. Suupantien varren rakennuksissa on enemmän tilaa kaupoille ja julkisille palveluille. Kaikkien asuintalojen katutasoon on kuitenkin kaavoitettu liiketiloja.

Korttelin rakentaminen oli lähdössä käyntiin vuosi sitten, mutta muun muassa valtion sote-uudistuksen epäselvä tilanne lykkäsi pitkälle valmistellun hankkeen. Tontista oli järjestetty luovutuskilpailu, jonka puitteissa rakennusliikkeet saivat esittää omat visionsa korttelin toteutuksesta. Kisan voitti Lujatalo Oy. Kunnanhallitus päätti kuitenkin viime syksynä lopettaa hankkeen eteenpäin viemisen tontinluovutuskisassa esitetyn suunnitelman pohjalta. Suunnitelmat olisivat vaatineet päivitystä kunnan sote-tilojen osalta. Nyt korttelista on varattu varsin vähän kerrostilaa kunnan virastopalveluita varten.

 Katso lisää kuvia korttelista 22.2. nettilehdestämme tai printti-Pirkkalalaisesta