Pirkkalainen on vuodesta 1961 ilmestynyt Pirkkalan ja eteläisen Tampereen uutis- ja ilmoituslehti. Se jaetaan keskiviikkoisin ilmaiseksi noin 15.000 talouteen Pirkkalassa, Härmälässä, Rantaperkiössä ja Hatanpäällä.

Tervetuloa lehden pariin!

Klikkaa tästä auki tuorein Pirkkalainen uusiutuneena näköislehtenä!

Voit edelleen lukea lehden myös pdf-muodossa Lehtiarkisto-valikosta

Pirkkala haluaa palauttaa hallituksen esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksesta uudelleen valmisteluun. Kunnanhallitus päätti maanantaina sote-lain luonnoksesta koskevasta lausunnostaan. Siihen sisältyy Tampereen kehyskuntien Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven yhteinen kannanotto lakiluonnokseen.
Lausunnossa muun muassa kritisoidaan sote-uudistuksen aikataulua.  Sote-järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan jo alkuvuodesta 2015, ja sote-alueiden pitäisi aloittaa toimintansa alkuvuodesta 2016. Pirkkalan lausunnossa todetaan, etttä tuotantorakenteiden muuttaminen lakiluonnoksen edellyttämässä aikataulussa on epärealistinen. Aikataulua tulee pidentää.


Lausunnon mukaan sote-järjestämislain on mahdollistettava usean tuottamisvastuualueen muodostaminen Pirkanmaalle yhden tuottajan sijasta.
- Kaikki kehyskunnat ja Tampere ovat sen kannalla, että tuottajia pitäisi olla useita, sanoo perusturvajohtaja Paula Paavilainen.
- Esillä on ollut esimerkiksi neljän tuotantoalueen malli, jossa palveluja tuotettaisiin aluesairaaloiden ympärille Ylä-Pirkanmaalle, eteläiselle ja läntiselle Pirkanmaalle sekä Pirkanmaan keskiseen osaan.
Paavilaisen mielestä palvelujen tuottamisessa pitäisi hyödyntää useampia hyväksi koettuja ja edullisia toimintatapoja.
Lausunnossa kiinnitetään huomiota myös siihen, että lain valmistelussa ei ole riittävästi tarkasteltu sote-palvelujen integraatiota sosiaalipalvelujen näkökulmasta. Huolimatta siitä, että sosiaalipalvelujen osuus kunnan sote-palveluiden kokonaisuudesta on lähes kaksinkertainen perusterveydenhuollon palveluihin verrattuna. Keskeisiä asioita lausunnossa on kriittinen suhtautuminen ns. kapitaatiomalliin, jonka perusteella kunnat lakiluonnoksen mukaan rahoittavat sote-alueiden toiminnan.
- Väestörakenteeseen perustuva laskentamalli kohtelee epäoikeudenmukaisesti niitä kuntia, Pirkkala mukaan lukien, jotka ovat hoitaneet hyvin ja edullisesti sote-palvelunsa.
Veroprosentin nosto edessä?
Sote-uudistuksen kustannusvaikutuksista kuntiin on olemassa sosiaali- ja terveysministeriön laskelmia, mutta niitä ei ole annettu kunnille.
Lausunnossa vaaditaan, että uudistuksen kuntakohtaiset taloudelliset vaikutukset selvitetään ja julkistetaan. Onhan kuntien taloudellisesta päätösvallasta siirtymässä kaksikolmasosaa sote-alueille. Uudistus ei olekaan Pirkkalan mielestä perustuslain mukainen.
Kuntaliitto julkaisi viime viikolla omia, konsultilla teettämiään laskelmia uudistuksen kapitaatiorahoituksen vaikutuksesta kuntiin. Niiden mukaan Pirkkalan vuotuiset sote-kustannukset kasvaisivat 2,9 miljoonaa euroa, kun esimerkiksi Tampere hyötyisi uudistuksesta yli 70 miljoonaa euroa.
- Laskelmia on muitakin. Uudistuksen kustannusvaikutukset Pirkkalalle vaihtelevat laskelmasta riippuen 3-6 miljoonaan euroon, kertoo Pirkkalan kunnan kansliapäällikkö Jaakko Joensuu.
- Mahdollinen kustannusten nousu voi aiheuttaa tuloveroprosentin korotuspaineen, Joensuu sanoo.