Pirkkalainen on vuodesta 1961 ilmestynyt Pirkkalan ja eteläisen Tampereen uutis- ja ilmoituslehti. Se jaetaan keskiviikkoisin ilmaiseksi noin 15.000 talouteen Pirkkalassa, Härmälässä, Rantaperkiössä ja Hatanpäällä.

Tervetuloa lehden pariin!

Klikkaa tästä auki tuorein Pirkkalainen uusiutuneena näköislehtenä!

Voit edelleen lukea lehden myös pdf-muodossa Lehtiarkisto-valikosta

Jaroslav Rog (vas.) ja Kazimierz Pison olivat rakentamassa Soljan lastentaloa perjantai-iltapäivän räntäsateessa. Talo on Pirkkalan kunnan suurin investointi ensi vuonna. Siellä yhdistyvät varhaiskasvatus, esiopetus ja 1.-2. luokkien opetus. Talo valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä.

Pirkkalan talous on tasapainossa ensi vuonna, mutta edessä on suuria ja taloudellisesti vaativia hankkeita. Näin voisi tiivistää pormestari Marko Jarvan (kok) perjantaina julkistaman kunnan talousarvioesityksen 2020 hengen.

Kuntalaisille erittäin kiinnostavia lähivuosien rakennushankkeita ovat koulukeskuksen uusiminen 1400 lapsen ja nuoren kampukseksi kulttuuritiloineen, noin 2000 neliön tilojen hankkiminen keskustakorttelista kunnan käyttöön sekä suuret liikuntapalveluiden parannustoiveet tulevina vuosina. Niihin kuuluvat liikuntatalon laajennus, sporttikampus mahdollisine uimahalleineen, sisähalli jalkapalloa ja muitakin lajeja varten sekä yleisurheilukenttä.

Nämä eivät välttämättä vaikuta ensi vuoden talousarvioon, mutta niihin on jo varauduttava taloudenpidossa.

Pirkkalan voimakas kehitys vaatii Jarvan mukaan tarkkaa taloudenpitoa. Esitys sisältää ensi vuodelle yhden prosentin ns. juustohöyläsäästön, joka ei kuitenkaan koske henkilöstömenoja. Jarvan mukaan tuon kokoinen höyläys on mahdollista tehdä ilman leikkauksia palvelutasoon.

– Käytännössä säästö tapahtuisi niin, että niin hyvinvoinnin kuin yhdyskuntapuolen toimialoilla katsotaan, miten säästö parhaiten tapahtuu. Uskon, että se onnistuu, Jarva totesi medialle järjestetyssä budjetti-infossa.

 Ensi vuodellekin on investointeja ja uutta tiedossa.

 – Talousarvioesityksen  mukaan vuoden 2020 investointimenomme ovat lähes 18 miljoonaa euroa. Suurin investointi on Soljan lastentalo, jonka rakentamiseen kuluu ensi vuonna 7,7 miljoonaa euroa. Lastentalossa yhdistyvät varhaiskasvatus, esiopetus ja 1.-2. luokkien opetus. Talo valmistuu vuoden 2020  loppuun mennessä. Katujen ja vesihuollon kunnostami­seen käytämme 1,6 miljoonaa euroa ja maa-alueiden ostoon 1,5 miljoonaa euroa. Linnakallion teollisuusalueen kehittämi­seen kuluu lähes miljoona euroa, kertoo Jarva.

Jarva valaisi tarkemmin, missä lähivuosien hankkeiden kanssa nyt mennään.

– Tiedetään, että koulukeskuksen 1400 lapsen ja nuoren lisätarve koululiikuntaa varten on yhtä isoa liikuntasalia vastaava laajennus. Sitten meillä on vielä monia tarpeita, joita on esitetty kuntalaisten ja liikuntaväen puolelta sisähallista uimahalliin, jäähalliin ja yleisurheilukenttään. Kyseeseen voi tulla liikuntatalon laajennus sekä sporttikampus. Yksityisiltä tahoilta on jo saatu niistä ehdotuksia ja päätöksiä sporttikampuksesta on määrä tehdä keväällä.

Sijoitusvaihtoehtoina uusille liikuntarakenteille ovat Jarvan mukaan esillä Vähäjärvi, Partola, Loukonlahti ja mahdollisesti myös ABC:n alue. – Tässä on paljon vaihtoehtoja ja toiveita ja kunnan talous määrittää, miten niitä lähdetään toteuttamaan, Jarva ja talousjohtaja Petri Lätti totesivat.

Saneerattavan keskustakorttelin osalta kunnalla on Jarvan mukaan menossa neuvottelut sen rakentajan Lujan kanssa siitä, paljonko tiloja ja mistä päin korttelia kunta hankkii itselleen. Moni kunnan palvelu on hajasijoitettuna väistötiloissa. – Päätöksiä on määrä tehdä tammikuussa. Tarve on ehkä alle 2000 neliön tilojen hankkiminen korttelista. Ei ole tarkemmin tietoa vielä, ketä kunnalta muuttaisi keskuskortteliin. Tiloja voisi jäädä myös kirjastotaloon, missä hallintoa nykyisin on, Jarva sanoi.

Talousarvio sisältää 30 uutta vakanssia, joista suurin osa eli 27 tulee hyvinvointipalveluihin. Puolet vakansseista sijoittuu kouluihin, joihin saadaan lisää opettajia ja koulunkäynnin ohjaajia.

Lisää henkilökuntaa saadaan myös esimerkiksi hammashoitoon. Terveyskeskuksen tilojen remontointi mahdollistaa uuden hammaslääkäri-hammashoitaja -parin työskentelyn. Terveyskeskukseen saadaan myös lisää erikoisalojen lähipalveluja, kuten korvalääkärin vastaanotto. Vuodesta 2020 alkaen Pirkkala aloittaa alle 25-vuotiaiden maksuttoman eh­käisyn.

Positiivinen puoli ensi vuoden taloudessa on Kuntaliiton arvioon perustuva ennakoitu voimakas verotulojen kasvu. Verotulojen arvioidaan olevan yhteensä 96,6 miljoonaa euroa, missä on peräti 7,8 prosentin korotus kuluvaan vuoteen. Osan tästä selittää Pirkkalan vastikään tekemä päätös korottaa tuloveroaan puoli prosenttiyksikköä 20,5:een.

– Verotulot nousevat arvioidusti seitsemällä miljoonalla eurolla. Tästä kaksi miljoonaa on kunnallisveron korotuksesta johtuvaa ja loput viisi miljoonaa esimerkiksi kasvavan väestömäärän ja verokorttiuudistuksen korjauksen ansiota, kertoo talousjohtaja Petri Lätti.

Pirkkalalle on odotettavissa reilu lisäys myös valtionosuuksiin. Niiden arvioidaan nousevan 14,8 miljoonaan euroon, missä on kasvua kuluvan vuoden lukuihin lähes 20 prosenttia.

Pirkkalan lainakanta on esityksen mukaan kasvamassa huomattavasti, yli kymmenellä miljoonalla eurolla. Vuoden lopussa lainamäärä asukasta kohden on 3300 euroa. Jarva kuvailee sen olevan "seudullisesti siedettävällä tasolla", Lätti "alarekisterissä kuntavertailussa". Arvio on, että Pirkkalan investointien tulorahoitusprosentti on 49. Tämä tarkoittaa, että rakennushankkeista ja muista investoinneista puolet on tehtävä velaksi.

Jarvan talousarvioesitys on johtamassa reilut 111.800 euroa plussalla olevaan tulokseen ja 741.800 euron ylijäämään. Epävarmuustekijä ovat vielä erikoissairaanhoidon menot, jotka saattavat kasvaa puolella miljoonalla ennakoidusta.

Kunnanhallitus käsittelee esitystä ensi maanantaina ja valtuusto lyö talousarvion lukkoon 9. joulukuuta.