Pirkkalainen on vuodesta 1961 ilmestynyt Pirkkalan ja eteläisen Tampereen uutis- ja ilmoituslehti. Se jaetaan keskiviikkoisin ilmaiseksi noin 15.000 talouteen Pirkkalassa, Härmälässä, Rantaperkiössä ja Hatanpäällä.

Tervetuloa lehden pariin!

Klikkaa tästä auki tuorein Pirkkalainen uusiutuneena näköislehtenä!

Voit edelleen lukea lehden myös pdf-muodossa Lehtiarkisto-valikosta

JUURI valmistunut seudun raitiotien laajenemisen yleissuunnitelma linjaa, että ratikkaa voitaisiin rakentaa Pirkkalaan jo 2025-28.

Pirkkalassa on viime aikoina toppuuteltu nopeimpia ratikkahankkeen aikatauluja ja arvioitu, että kesäkuussa aloittava valtuusto ei välttämättä ehdi saada ratikan rakentamispäätöstä pöydälleen seuraavien neljän vuoden aikana.
Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma arvioi kuitenkin hankkeen etenevän melko ripeässä tahdissa.
Seudullisen yleissuunnitelman loppuraportti ja suunnitelma-aineistot ovat valmistuneet, ja ne on julkaistu tilaajakuntien internetsivuilla.
Suunnitelman mukaan Koilliskeskus-Pirkkala ratahaara voitaisiin rakentaa vuosina 2025 -2028.
Mikäli Pirkkalan valtuusto päättää kiskojen vetämisestä Pirkkalaan, ratikka voisi huristella Partolasta Suupalle jo vuosikymmenen vaihteessa.
Arvio raitiotiejärjestelmän jatkorakentamisen aikataulusta ja toteutusjärjestyksestä on toki alustava ja tehty niin, että raitiotien rakentaminen etenisi keskeytyksettä ratahaara kerrallaan.

TAMPEREEN raitiotiejärjestelmää suunnitellaan laajennettavaksi vaiheittain seudulliseksi aina 2040-luvulle asti.
– Raitiotiejärjestelmän määrätietoinen kehittäminen edellyttää suunnittelun jatkamista. Tavoitteena on aloittaa hankesuunnitelman laatiminen raitiotieradasta Pirkkala - Koilliskeskus tämän vuoden aikana, sanoo raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen Tampereen kaupungilta.

Tutustu yleissuunnitelmaan seuturatikka.fi -sivulla

YLEISSUUNNITELMASSA kuvataan rakenteilla olevan raitiotien jatkolinjojen ratavarausten sijainnit Tampereen Hatanpäältä Härmälän kautta Pirkkalaan, Tays Keskussairaalalta Koilliskeskuksen kautta Kangasalan Lamminrahkaan ja Tampereen Lielahdesta Ylöjärvelle sekä ratavaraukset Kangasalan Saarenmaalla.
Tampereen valtuusto päätti raitiotiejärjestelmän toteutusosan 1 Hervanta-Pyynikintori-Tays rakentamisesta loppuvuodesta 2016 ja nk. Hatanpään haaran rakentamisesta loppuvuodesta 2019. Raitiotieliikenne osalla 1 aloitetaan elokuussa.

Tampereen raitiotien seudullisessa yleissuunnitelmassa tarkasteltiin toteutusosan 2 jälkeisten raitiotielinjojen ratavarauksia. Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman ratavaraukset palvelevat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta sekä liikennejärjestelmän ja kunnallistekniikan verkoston suunnittelua.
– Raitiotieradan suunnittelu, päätöksenteko ja toteuttaminen ovat pitkällinen prosessi yleissuunnitelmasta liikenteen aloittamiseen. Raitiotieliikenne hankkeen ensimmäisellä toteutusosalla alkaa tänä vuonna, lähes 10 vuotta myöhemmin siitä, kun valtuusto hyväksyi ensimmäisen yleissuunnitelman, kertoo projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen.

TAMPEREEN, Pirkkalan, Kangasalan ja Ylöjärven valtuustot päättivät tulevaisuuden raitiotielinjojen ratavarausten sijainnit loka-marraskuussa 2020. Pirkkalan suunnan noin 9 kilometriä pitkästä ratahaarasta puolet on Tampereen ja puolet Pirkkalan puolella.
Hatanpään valtatieltä Sorin aukion päätepysäkiltä raitiotien jatkolinjan ratavaraus on päätetty Hatanpään valtatielle ja Nuolialantielle katujen keskelle. Nuolialantieltä Härmälänrannan jälkeen ratavaraus ylittää Tampereen ja Pirkkalan kuntarajan. Ratavaraus on tehty Pirkkalan Partolan alueen kautta jatkaen Naistenmatkantien keskellä päätepysäkkinä Pirkkalan keskusta. Turrin ja lentoaseman suunnille jätettiin maankäyttösuunnitelmiin ratavaraukset raitiotieradan jatkamiselle.
Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman rinnalla Tampereen kaupunki on teettänyt myös alustavan yleissuunnitelman Vuoreksen ratahaaran kytkemisestä Hatanpään valtatien raitiotierataan. Raitiotiejärjestelmän kehittäminen on osa Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion kesken allekirjoitettua maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusta, niin kutsuttua MAL-sopimusta.
Raitiotien seudullisen yleissuunnitelman yhteydessä laadittiin alustava arvio raitiotiejärjestelmän jatkorakentamisen aikataulusta ja toteutusjärjestyksestä. Arvio toteuttamisjärjestyksestä on tehty niin, että raitiotien rakentaminen etenisi keskeytyksettä ratahaara kerrallaan. Tällöin Koilliskeskus-Pirkkala ratahaara voitaisiin rakentaa 2025 -2028, Hiedanranta-Ylöjärvi 2029 - 2032, Koilliskeskus-Lamminrahka 2033 - 2036, Hatanpää-Vuores 2030-luvulla ja Hervanta-Saarenmaa 2040-luvulla. Kuntien päätöksiä raitiotien laajentamisesta ei ole tehty.