Pirkkalainen on vuodesta 1961 ilmestynyt Pirkkalan ja eteläisen Tampereen uutis- ja ilmoituslehti. Se jaetaan keskiviikkoisin ilmaiseksi noin 15.000 talouteen Pirkkalassa, Härmälässä, Rantaperkiössä ja Hatanpäällä.

Tervetuloa lehden pariin!

Klikkaa tästä auki tuorein Pirkkalainen uusiutuneena näköislehtenä!

Voit edelleen lukea lehden myös pdf-muodossa Lehtiarkisto-valikosta

PIRKKALAN ylilääkäri Tuomas Jukkola (ps) oli hallinto-oikeuden mukaan vaalikelvoton kesäkuun kuntavaaleissa. Hän joutuu näin jättämään paikkansa valtuustossa. Päätökseen voi hakea valituslupaa.

KESÄKUUN kuntavaaleissa perussuomalaisten valtuutetuksi Pirkkalassa valittu ylilääkäri Tuomas Jukkola joutuu jättämään valtuuston. Hallinto-oikeus toteaa torstaina antamassaan päätöksessä, että Jukkola johtaa kunnassa niin merkittävää terveyspalveluiden toimialaa, ettei hän voi toimia valtuutettuna. Jukkola sai kesäkuun kuntavaaleissa 133 ääntä ollen puolueensa neljänneksi suosituin ehdokas.

Hallinto-oikeuden mukaan Pirkkalan keskusvaalilautakunta on menetellyt virheellisesti hyväksyessään Jukkolan ehdokaslistojen yhdistelmään. Vaalilaki pyrkii määräyksillään suitsimaan kaksoisrooleja päätöksenteossa niin, ettei merkittävässä asemassa oleva viranhaltija voi olla samaan aikaan tekemässä mahdollisesti omaan alaansa liittyviä päätöksiä valtuustossa.

Keskusvaalilautakunta hyväksyi Jukkolan ehdokkaaksi ja vahvisti kesäkuussa vaalituloksen, minkä jälkeen yksityishenkilö teki päätöksestä valituksen. Hallinto-oikeus kumosi keskusvaalilautakunnan päätöksen ja palauttaa asian lautakunnalle vaalituloksen oikaisemista varten.

JUKKOLAN kelpoisuus ehdokkaaksi hänen virkansa luonteen takia aiheutti pohdintaa jo ehdokaslistoja hyväksyttäessä. Puntaroinnin jälkeen hänet hyväksyttiin ehdokkaaksi. Hallinto-oikeus tulkitsi vaalilakia toisin.

"Vaikka ylilääkäri Jukkola ei toimi hyvinvointilautakunnan esittelijänä, hänen on edellä esitetyillä perusteilla katsottava toimivan lautakunnan tehtäväalueen johtavaan tehtävään rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä ja olevan siten vaalikelvoton valtuutetuksi", hallinto-oikeus toteaa.

"Terveyskeskuksen ylilääkäri toimii hyvinvointilautakunnan toimialueeseen kuuluvan terveyspalveluiden tulosalueen esimiehenä. Terveyspalveluiden muodostamaa tehtäväkokonaisuutta voidaan pitää kunnan talouden ja toiminnan kannalta merkittävänä", hallinto-oikeus perustelee päätöstä. Ylilääkäri valmistelee hyvinvointilautakunnalle tulosalueensa talousarvion ja tilinpäätöksen, ja hän voi hallintosäännön osoittamissa rajoissa päättää tulosalueensa määrärahojen käytöstä.

Ylilääkärillä on 14 suoraa alaista ja hän valmistelee terveyspalvelujen vastuuhenkilönä ja tilivelvollisena hyvinvointilautakunnalle tulosalueensa talousarvion ja tilinpäätöksen. Vuoden 2021 talousarviossa terveyspalveluiden tulosalueen toimintamenot ovat 44,15 miljoona euroa ja koko kunnan toimintamenot 164,65 miljoonaa euroa.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos KHO myöntää valitusluvan.

JUKKOLAN toteaminen vaalikelvottomaksi ei vaikuta puolueiden voimasuhteisiin Pirkkalan valtuustossa. Perussuomalaiset säilyttää nykyiset kuusi paikkaansa. Jukkolan tilalle valtuustoon on vaalimatematiikan mukaan nousemassa perussuomalaisten Petri Malmi. Hän sai vaaleissa 43 ääntä.

 Kirjoitusta päivitetty pe klo 9 ja korjattu hallinto-oikeuden päätöksenantopäiväksi torstai 28.10.